Sale!

You Gui Wan

Original price was: $29.90.Current price is: $26.91.

Maintain and encourage healthy weight loss and increase metabolism. Exceptional for water retention and fatigue leading to weight gain and difficulty losing weight.

Description

Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep),Shan Zhu Yu (Fructus Corni),Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae),Gou Qi Zi (Fructus Lycii),Tu Si Zi (Semen Cuscutae),Du Zhong (Cortex Eucommiae),Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Prep),Rou Gui (Cortex Cinnamomi),Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi),Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)